KiikingTiim 2022 / KiikingTeam 2022

Adventure and Sport
25.04.2022 - 28.04.2022 16:00 - 21:00
KiikingTiim 2022 / KiikingTeam 2022
Täishind 5€, tudengitele 3€ / Full price 5€, for students 3 €

!ENGLISH BELOW!

KiikingTiim 2022 on sportlik meelelahutuslik ettevõtmine, mille eesmärk on arendada kiikingut kui spordiala täiesti uuest vaatenurgast ning edendada kiikingu harrastamise võimalusi Tartus. Kiikingut tuntakse kui individuaalala, meie soovime aga antud sündmusel näha nelja liikmelisi tiime. Võistluseformaat on järgnev:

  • naised võistlevad aisapikkusega 3,5 meetrit ja mehed aisapikkusega 4,5 meetrit
  • tiimid on neljaliikmelised
  • võistlus toimub ringide arvu peale, võidab see tiim, kelle nelja liikme üle võlli kiigutud ringide arv summeerituna on suurim
  • võistluskatsete arv pole piiratud, aga võistluskatse sooritamiseks peab tiim kohal olema kõigi liikmetega ja tiimiliikmed kiiguvad oma tulemused järjestikku
  • eraldi arvestus ettevõtete ja tudengitiimide osas.

Lõpptulemused ja võitjad avaldame 28. aprill kell 21.00.

Ürituse kohta leiab lisainformatsiooni: https://www.facebook.com/events/704993727305805/704997047305473/

 

ENG

KiikingTiim 2022 is a sports event, the aim of which is to develop kiiking as a sport from a completely new perspective and to promote opportunities for kiiking in Tartu. Kiiking is known as an individual sport, but we would like to see teams with four members at this event. The competition format is as follows:

  • women compete with a pole length of 3.5 meters and men with a pole length of 4.5 meters
  • teams have four members
  • the competition is based on the number of laps from each team member can achive, the team with the highest number of laps of the four competing members wins
  • the number of competition trials is not limited, but in order to compete in the competition trial, the team must be present with all members and the team members will swing their results in succession
  • separate account for companies teams and student teams.

The final results and winners will be announced on April 28 at 21.00

More information about the event can be found at: https://www.facebook.com/events/704993727305805/704997047305473/

Organiser

SK Dorpat Kiiking

Ivo Kändla